topbar-1
forsidenavn1

Gravørlauget i Danmark 90 år

Den 25. september 2007 fejrede Gravørlauget i Danmark sit 90 års jubilæum. 90 år er ikke meget for et fag, der har været kendt i århundrede, målt i forhold til mange andre håndværkerlaugs ærværdige aldre, men i modsætning til visse fag, er arbejdsområde og derigennem beskæftigelse gået så betydelig frem gennem de sidste halve snes år, at det vil være berettiget også at kaste blikket fremad og tro på laugets betydning i fagets medvirken indenfor dansk håndværk og industri.

I begyndelsen af år 1900, var det dejlige rolige tider. Vel var vor fortjeneste ikke stor, men leveomkostningerne var til gengæld små. Middagsmaden, 2 retter veltillavet kostede i de københavnske spisehuse 38 til 40 øre. En gammel Carlsberg kostede 12 øre og en tur i Tivoli kunne gøres for 25 øre.September

Mester- og fagforeninger eksisterede ikke i vort fag dengang og de få selvstændige mestre, som beskæftigede sig med monogram og skriftgravering, var gravørerne Poul Hansen, Alfred Hostrup, Hubert Larsen, August P. Nielsen, Emil Nielsen, H. Schmidt og Poul Nitschke.

Disse var medlemmer af Guldsmedenes Sygekasse og mødtes gerne til generalforsamlingerne, der afholdtes i Tømrerkroen i Adelgade. Sygekassens kasserer var gravør H. Th. Neergaard, der havde værksted udelukkende for stempelgravering. Ved disse sammenkomster drøftedes ofte dannelsen af en forening, der kunne varetage de faglige interesser.

H.Th. Neergård kendte en del stempelgravører, Bl.a. Andersen, Gade, Poul og Valdemar Johansen, Danielsen og Ewald Winkler.

Der blev ikke mærket meget til svendenes fagforening før i begyndelsen af 1917, hvor de der beskæftigede svende fik tilsendt en akkordprisliste til godkendelse. Priserne var sådanne, at der ikke var noget tilbage til mestrene.

Det hele blev sendt tilbage med posten, og man blev enige om at nu skulle der dannes en forening for selvstændige gravører, ligemeget om en mester beskæftigede svende eller ej.

Det første møde blev afholdt den 31. juli 1917, heri deltog Hubert Larsen, August P. Nielsen, Emil Nielsen og Poul Nitschke.

Den 27. august mødte yderligere stempelgravørerne Chr. Danielsen, Vald. Johansen og Ewald Winkler. Diskussionen på disse møder var svendenes krav gennem den fremsendte akkordprisliste, som efter deres diktat skulle gælde fra 1. oktober 1917.

Der blev afholdt 3 møder med svendenes repræsentanter, den 19, 23, og 24 september, hvor man forhandlede om deres fremsendte forslag, og tirsdag den 25. september 1917 holdt man så det stiftende møde i City's selskabslokaler i Citygade, hvortil alle selvstændige gravørmestre var indbudt.

Se alle billeder fra jubilæumsfesten på Marienlyst  Klik her...!

Resultatet af dette møde, hvor 22 gravørmestre var mødt op, blev at foreningen blev stiftet og fik navnet Dansk Gravørmester Forening.

Den første bestyrelse bestod derefter af Formand. Hr. Emil Nielsen. Næstformand Hr. Chr. Danielsen. Kasserer Hr. Poul Hansen. Sekretær Hr. Hubert Larsen,. Suppleant Poul Nitschke og revisor Aug. P. Nielsen.

Efter alt sliddet afholdt foreningen den 8. november sin første selskabelige sammenkomst i Café Helmerhus, som blev foreningens vinterlokale. 19 medlemmer deltog i en udmærket spisning, og det viste sig, at også på det selskabelige område har gravørerne store talenter.

Gravørlaugets 90 års jubilæumsfest.

Lørdag den 22. september 2007 afholdt Gravørlauget i Danmark sin 90 års jubilæumsfest.

Festen blev holdt på Hotel Marienlyst i Helsingør. Der var inviteret 40 deltagere til festmiddag med efterfølgende overnatning.

Fra udlandet var inviteret gæster fra Norge, Sverige og Finland, desværre var der afbud fra de to sidstnævnte, men fra Norge mødte man talstærkt op, idet gravørmestrene Reidar Pettersen og Leif Waage begge havde deres fruer med, og Jan Gjertsen, Tom-Roy Aass og Frode Børresen deltog i festlighederne.

Kl. 18 var alle forsamlede, og Oldermanden Sven Langemark bød velkommen med en velkomstdrinks. Vejret viste sig fra den pæne side, og med udsigt til Sverige i solskin, kunne vi tage plads i Seaside restaurant kl. 18,30.

Her fik vi serveret en dejlig 3 retters menu, med det gode vinmærke ”ad libitum”, snakken gik lystigt, og der blev holdt taler af bl.a. Jan Gjertsen og Sven Langemark. Jørgen Jensen skal have en stor tak for sin tale til damerne, der vakte vild jubel.

Frode Børresen overrakte Sven Langemark en flot gave. Et vikingeskib, udført i tin med graveringer i runeskrift, det blev meget beundret, og Sven Langemark takkede på Gravørlaugets vegne for den flotte gave.

Senere blev Sven Langemark, Jørgen Jensen og Hugo Andreæ kaldt frem for at modtage en norsk hæder. Den Skarpe Stikkel er en hædersbevisning fra Norsk Gravørmester Forening, og Reidar Pettersen forklarede at ganske få havde fået overrakt denne flotte stikkel på rødt bånd, og begrundelsen for dette var at alle 3 modtagere havde gjort et stykke arbejde for det nordiske samarbejde. Alle 3 var selvfølgelig meget taknemmelige for den flotte tilkendegivelse.

Efter middagen blev der serveret kaffe med cognac og likør, og derefter var der dans til et dejligt orkester. Kl. 01.00 var der serveret natmad, der bestod af et pølsebord, og på trods af den rigelige middag, forsvandt natmaden som dug for solen.

Kl. 02,00 sluttede arrangementet, men da casinoet holdt åbent til kl. 04,00 var der da enkelte deltagere der holdt sig på benene indtil hanen begyndte at lufte fjerene.

Den efterfølgende søndag var alle tidligt oppe til morgenbordet, og da vi skulle checke ud kl. 11, var der ikke megen tid til at sige farvel og på gensyn.

Ved bordet blev der afholdt følgende taler:

 

Se her talen ved Næstformand i “Norsk Gravørmesterforening” Jan Gjertsen Klik her...!

Se her talen ved Oldermand i “Gravørlauget i Danmark” Sven Langemark Klik her...!

[Start] [Historie] [Organisation] [Medlemmer] [Jubilæum] [Aktiviteter] [Links]

 

Gravørlauget i Danmark - Konkylievej 8 - 2650 Hvidovre - Tlf. 3649 3503

© 2006/13 - Cre@Con Webdesign

Send e-mail til Gravørlauget